จุดยืนและจุดต่างที่อันนาโวคาโดมี

จุดยืนและจุดต่างที่อันนาโวคาโดมี

หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม น้ำมันอโวคาโดสกัดเย็น ทำไมคุณถึงต้องเลือก Annavocado
อันนาโวคาโด (Annavocado) ชัดเจนในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ 100% และเป็นออแกนิค โดยมีไร่อโวคาโดของเราเองใน Bay of Plenty ในเกาะเหนือของนิวซีแลนด์

เราดูแลไร่ด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศเกื้อกูลในไร่ ด้วยการเลี้ยงแกะเพื่อใช้มูลธรรมชาติเป็นปุ๋ยให้กับต้นอโวคาโด้ 750 ต้นในพื้นที่ปิด

ในฤดูผลิดอก เราจำเป็นต้องใช้ผึ้งเลี้ยงโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงผึ้งมาวางรังเลี้ยงให้ทั่วพื้นที่เพื่อผสมเกสรเพิ่มผลผลิต โดยจำกัดไม่ให้ผึ้งธรรมชาตินำสารพิษเข้ามาปนเปื้อน

แร่ธาตุของดินภูเขาไฟ ส่งผลให้ผลอโวคาโดของเราในนิวซีแลนด์ให้สารอาหารสูงกว่าแหล่งอื่นทั่วโลกเฉลี่ย 30% จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็นของเรามากด้วยประสิทธิภาพในการบำรุง ฟื้นฟูข้อต่อ อุดมด้วยกรดไขมันดี นำพาสารสำคัญเข้าซ่อมแซมร่างกายได้หลายส่วน ดูดซึมได้ดี 80-100% เพราะเป็นสารที่สกัดจากผลไม้ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนและตกค้างในร่างกาย

 

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลที่ห้อยแตะพื้นและร่วงหล่นมาสกัดเพื่อการจำหน่ายได้เพราะอาจเกิดการปนเปื้อน ผู้บริโภคจึงอุ่นใจได้ว่าอันนาโวคาโดทั้งสะอาดและปลอดภัย ที่มาของวัตถุดิบมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน และรองรับด้วยมาตรฐานออแกนิคของนิวซีแลนด์

  • ในฤดูผลิดอก ส่งตรวจดินและใบในไร่ เพื่อวิเคราะห์ค่าสารอาหารในดิน เพื่อการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ตรวจและรับรองโดย Hill Laboratories

https://youtu.be/8CyWDjl5kN4

  • รับรองมาตรฐานออแกนิคโดย Asure Quality Kaitiaki Kai

ในแง่ของวัตถุดิบ เราให้ความใส่ใจมากที่สุด ลงทุนมากที่สุดซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลพืชผลในระบบปิดและเป็นออแกนิคมีมูลค่าสูงมาก การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในนิวซีแลนด์ มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยชั่วโมงละ 100 เหรียญ ซึ่งเราต้องจ่ายเพื่อการตัดแต่งกิ่ง ผสมดิน ใส่ปุ๋ย และแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยว เจ้าของฟาร์มจะไม่สามารถทำได้เองหากผลผลิตจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม แต่เรายินดีที่จะดูแลอโวคาโดของเราอย่างดีที่สุด เพื่อให้อุ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมอบคุณค่าที่ดี ไม่ส่งผลเสียใดๆ แก่ผู้บริโภค

 

อันนาโวคาโดขอให้คำยืนยันแก่ผู้บริโภคว่า ความสะอาด ปลอดภัย คือจุดแข็งอันดับแรกของเราที่มีมากกว่าแบรนด์สารสกัดจากอโวคาโดอื่นในท้องตลาด ที่เราไม่อาจเห็นถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

หรือกระบวนการที่ได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้น ดังนั้นโปรดอย่าเชื่อมั่นว่าปลอดภัย จนกว่าแบรนด์นั้นจะมีมาตรฐานสากลที่ยืนยันรับรอง หรือแม้แต่ภาพเรื่องราวที่บ่งบอกว่ามีตัวตน มีที่มาที่ชัดเจน เหมือนกับที่แบรนด์ของเราทำ

 

เรานำเสนอข้อมูลที่มีการวิจัยรองรับ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ท่าน เพราะเราจะต้องเชื่อมั่นก่อนแล้วจึงหยิบยื่นผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ ตารางนี้คือตารางที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าด้านสารอาหารจากวัตถุดิบของเรา

 

 

สรุปให้เห็นอย่างชัดเจน หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม น้ำมันอโวคาโดสกัดเย็น ทำไมคุณถึงต้องเลือก Annavocado มากกว่าแบรนด์อื่น

 

วัตถุดิบ

Annavocado เป็นออแกนิค เป็นเจ้าของไร่ เป็นผู้สกัด และจัดจำหน่าย

แบรนด์อื่น เป็นเพียงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ไม่มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบชัดเจน

 

คุณภาพ

Annavocado มีผลงานวิจัยรับรอง มีมาตรฐานการผลิตรับรอง

แบรนด์อื่น ไม่มีงานวิจัยรับรอง อ้างเพียงสรรพคุณทั่วไปของวัตถุดิบที่ใช้

 

ราคา

Annavocado เป็นน้ำมันอโวคาโดสกัดเย็น 100% บรรจุเม็ดละ 500 มก ราคาเฉลี่ยเม็ดละ 11 บาท

แบรนด์อื่น เป็นน้ำมันสกัดเย็นผสม ไม่ใช่น้ำมันอโวคาโดสกัด 100% ต้นทุนจึงต่ำกว่า ผู้บริโภคควรเปรียบเทียบราคา

 

การตลาด

Annavocado เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าของไร่ จัดจำหน่ายเอง บอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวเอง ด้วยเจตนาที่จะแบ่งปันคุณค่าของ Super Food ให้แก่คนไทย

แบรนด์อื่น มุ่งเน้นสร้างตัวแทนและว่าจ้าง Influencer ให้พูดถึงผลิตภัณฑ์เพื่อโน้มน้าวผู้บริโภค